Flow Giftcard Platform launches

Super-enkelt og fleksibelt

Flow Giftcard er bygget som en super-enkel og samtidig fleksibel gavekort-tjeneste optimalisert for butikkjeder med alt fra to til flere hundre butikker.

Gavekort-tjenesten er bygget som en helt frittstående såkalt microservice, men er 100% integrert med både Flow Retail og Shopware i forhold til både kjøp og bruk av gavekort.

Løsningen er bygget opp med at man først og fremst har en utsteder (issuer). Utstederen kan ha ett eller flere gavekort-“brands”, som “Sentergavekort”, “VIP gavekort” eller bare “Gavekort” dersom man kun har èn type gavekort (det mest vanlige).

De forskjellige gavekort-“brandene” er deretter koblet opp mot den enkelte butikken (merchants), som kan være fysiske butikker i Flow Retail, eller en Shopware-basert nettbutikk. Man kan derfor styre hvilke butikker som skal kunne både selge og ta imot kjøp med gavekort.

Alle transaksjonsdata for både salg og bruk av gavekort blir tilgjengeliggjort for rapportering til regnskap, slik at man sikrer full kontroll på utestående gavekort. Man kan også velge varighet på gavekortene, der standard varighet settes til 3 år. 

Blant de rimeligste gavekort-løsningene

Prismessig har det vært viktig å sikre at man har en gavekort-tjeneste som er kostnadseffektiv, uten høye løpende kostnader eller høye transaksjonskostnader, samtidig som målet aldri har vært å være billigst.

I tillegg til en etableringskostnad er det en relativt lav månedskost, samt en fast pris på NOK 5,- pr gavekort som utstedes. Se detaljer for prisene på gavekort-siden her.

I motsetning til mange andre aktører så involverer ikke Flow Giftcard seg i pengeflyten, dvs når man kjøper et gavekort utstedt gjennom Flow Giftcard så går pengene umiddelbart til butikken basert på den betalingsmetoden sluttkunden valgte å betale for gavekortet med.

100% integrert med Flow Retail og Shopware

Flow Giftcard er bygget som en helt standalone tjeneste (micro service) som kan brukes enten direkte med Flow Retail POS butikkdata-løsningen, eller med Shopware netthandel, eller den kan tas i bruk av aktører som ikke bruker verken Flow Retail eller Shopware. Man står med andre ord helt fritt til hvordan man vil bruke løsningen, selv om man får det beste ut av den med å bruke både Flow Retail og Shopware, som begge er 100% integrert. Det at Flow Giftcard er bygget som en åpen tjeneste betyr at hele løsningen er bygget med et API-lag på toppen, slik at hvem som helst kan lage sin egen integrasjon mot den.

Flow Giftcard er naturligvis ferdig integrert med Flow Retail, med funksjonalitet for å selge og utstede gavekort samt å ta betalt med gavekort, både i kombinasjon med andre betalingsmetoder og ikke minst med flere gavekort i samme transaksjon dersom behov for.

Flow Giftcard integreres også med Shopware netthandel, der man på samme måte som i Flow Retail kan selge og ta betalt med gavekort veldig enkelt. 

Fant ingen perfekte gavekort-løsninger ute i markedet

Etter omfattende research og testing av mange av de forskjellige gavekort-løsningene ute i markedet, uten å finne den perfekte gavekort-løsningen som dekket alle behovene vi hadde definert, bestemte vi oss for å bygge vår egen gavekort-plattform, sier head of R&D, Roy-Andre Tollefsen.

Vi trenger en 100% fleksibel gavekort-tjeneste som veldig enkelt kan settes i drift, både i fysisk butikk og i nettbutikk, og uten arbeidet og risikoen med å låse oss opp mot og integrere mot eksterne gavekort-løsninger, i tillegg til full fleksibilitet rundt kobling opp mot kompleks kjede-funksjonalitet, fortsetter han.

Prismessig har det også vært viktig å sikre at man har en gavekort-tjeneste som er kostnadseffektiv, uten verken høye løpende kostnader eller høye transaksjonskostnader.

Klar til å komme i gang med gavekort?