POWER choose Flow Retail as their next POS for all 270 stores across Scandiavia

PRESSEMELDING Sandnes/Oslo 13.januar 2023:

POWER-kjeden har besluttet å implementere Flow Retail som nytt POS butikksystem for alle sine 230 butikker i Norge, Danmark og Finland.

Rulles ut i over 230 butikker

Elektronikk-kjeden POWER har i over 20 år brukt ElGuide Retail som sitt POS butikksystem for alle sine egeneide og franchise butikker, og har hele veien vært veldig fornøyd med det valget.

Da selskapet bak ElGuide, EM Software Partners, fikk nye eiere i 2021, ble det kort tid senere satt en End of Life dato på den etterhvert aldrende POS-plattformen, og sammen med et navnebytte på selskapet fra EM Software Partners til Flow Solutions gikk man umiddelbart i gang med å bygge neste generasjon butikkdata, Flow Retail, for faghandelen.

POWER har fulgt utviklingen av den nye POS plattformen tett, og etter en effektiv prosess sammen med omfattende testing tok kjeden rett før nyttår den store beslutningen om å gå over til Flow Retail i alle sine butikker over de neste årene.

Vi er veldig takknemlig for den tilliten POWER har vist oss, både sett tilbake i tid og over mange år fremover. Det er et omfattende prosjekt å levere og rulle ut en helt ny butikkdata-plattform til en så stor kjede. Samtidig kjenner vi POWER veldig godt over mange år, og det er dette vi er spesialister på.

Lars Ødegaard, daglig leder i Flow Solutions, sammen med prosjektansvarlig Kristian Gjessen er veldig fornøyd med avtalen med POWER.

Rulles ut i flere hundre butikker

POWER er en stor butikkjede, med over 230 butikker spredt over flere markeder. Størst er Norge, med sine rundt 130 butikker. Deretter kommer POWER Danmark med over 60 butikker, etterfulgt av Finland der POWER foreløpig har 40 butikker. Samtlige butikker i alle land skal over på den nye POS plattformen.

Første pilotdrift vil skje allerede i løpet av første året, og målet er at alle butikkene skal være over på ny plattform til 2025.

Fortsettelse på et langt og godt samarbeid

På tross av det svært gode samarbeidet mellom POWER og Flow Solutions var det ikke gitt at man skulle velge Flow Retail som sin nye POS-plattform, og elektronikk-kjeden gikk en runde i markedet for å se om på aktuelle alternativer.

“- Det var veldig gledelig da POWER falt på beslutningen om å fortsette sitt langvarige partnerskap med oss og bestemte seg for å gå over til Flow Retail i alle sine butikker“, sier daglig leder i Flow Solutions Lars Ødegaard.

Flow Solutions, tidligere EM Software, har vært en bunnsolid samarbeidspartner på butikkdata for våre butikker i over 20 år, og med deres nye generasjon butikkdata for faghandelen er vi veldig trygge på at vi har den beste partneren for oss i årene fremover.

Skapt for å kobles med kundens ERP-system

POWER bruker SAP som sin ERP-løsning, og gjør parallelt med utviklingen og utrullingen av ny handelsplattform en rekke forbedringer i SAP for å knytte alle salgskanalene tettere sammen, og ikke minst gi de ansatte tilgang på enda bedre data for å hjelpe kundene på en best mulig måte, uansett hvor de opererer fra.

En av de største fokusområdene i prosjektet blir derfor å etablere en effektiv kobling mellom Flow Retail POS og SAP ERP.

“- Flow Retail er bygget for effektivitet i butikk og for å kobles sammen med eksisterende ERP-systemer som SAP eller Microsoft BC Business Central“, sier Atle Reitan, produktsjef for Flow Retail, og forteller videre at Flow Solutions har lang erfaring med integrering med ERP-løsninger som SAP.

“- Vi ser at koblingen med ERP i kombinasjon med et mer moderne og innovativt tankesett rundt alt fra brukervennlighet til fleksible koblinger mot netthandel, der vi også besitter omfattende kompetanse, er veldig viktige kriterier når man velger å gå for Flow Retail som sin nye handelsplattform“, fortsetter han.

Også Eplehuset-kjeden valgte sommeren 2022 Flow Retail som sin nye POS-plattform for alle sine butikker, hovedsaklig på grunn av den enkle og fleksible koblingen til ERP, i tillegg til innovative, moderne og enkle brukergrensesnitt for alle som jobber ute i butikkene.

Vil støtte alle POWER sine behov de neste årene

Gjennom sin bruk av ElGuide Retail gjennom mange år har POWER fått dekket alle behov knyttet til de mange operasjonene ute i butikkene, på lageret, på kundesenteret og ikke minst hovedkontorene. All denne funksjonaliteten vil bli ivaretatt også gjennom Flow Retail, samtidig som det vil bli gjort en rekke ytterligere forbedringer, spesielt knyttet til enda enklere og mer effektiv kundehåndtering.

POWER sin kundeklubb vil for eksempel bli tett knyttet opp mot alle salgsprosesser og man vil modernisere og effektivisere prosessene ytterligere rundt kobling med netthandel og klikk&hent, tjeneste-salg og alt ellers som er med og gjøre kundeopplevelsen så god som mulig.

Flow Retail leveres som en SaaS plattform, og POWER vil – sammen med andre kunder – løpende få ny funksjonalitet for mest mulig effektiv og lønnsom butikkdrift.

Knytter de fysiske butikkene og nettbutikken enda tettere sammen

Flow Solutions har svært omfattende erfaring med netthandel, blant annet som Norges største leverandør av den tyske netthandel-plattformen Shopware, og har i mange år jobbet med integrasjon mellom fysisk handel og netthandel.

Gjennom leveransen av Flow Retail for POWER vil nettbutikkene kobles tett sammen med de fysiske butikkene, både i forhold til Klikk & hent, men også rundt enda bedre funksjoner for blant annet retur i en hvilken som helst POWER-butikk.

Vårt store konkurransefortrinn er at vi besitter spisskompetanse på - og leverer - profesjonell butikkdata samtidig som vi også leverer det beste innen netthandel gjennom Shopware-plattformen. Ingen andre i markedet gjør det i det segmentet vi opererer i, som er mot alle typer butikkjeder.

POS butikkdata skreddersydd for butikkjeder

Flow Retail er bygget spesielt for butikkjeder, og har i utgangspunktet ingen begrensning i forhold til antallet butikker man har koblet sammen. Løsningen passer også godt for frittstående butikker.

Plattformen er arkitektur-messig bygget med tanke på at kunder med en eksisterende ERP-løsning kan koble den sammen med Flow Retail, og der alle eksisterende forretningsprosesser i ERP-løsningen blir som før, det være seg vareinnkjøp eller økonomi-funksjoner.


Ønsker du å vite mer?

Prosjektansvarlig i Flow Solutions, Kristian Gjessen, kristian@flowretail.no
Produktsjef i Flow Solutions, Atle Reitan, atle@flowretail.no
IT-direktør i POWER, Frode Næss Larsen, frode.larsen@power.no