Shopware netthandel integrert med Multicase ERP

Vi har i tett samarbeid med Multicase og vår felles kunde Vertical Playground utviklet en komplett to-veis integrasjon mellom Multicase ERP og Shopware netthandel.

Det betyr at du nå kan bruke et av Norges beste og mest utbredte ERP-systemer sammen med en av markedets beste og mest effektive netthandel-plattformer, Shopware.

Vi er svært fornøyd med Multicase som ERP-system, men samtidig har vi vokst ut av Multicase sin nettbutikk-løsning, som har vært en god løsning frem til nå. Med den nye integrasjonsløsningen mellom Multicase og den topp moderne netthandelsplattformen Shopware har vi fått "best of breed" - den for oss beste ERP-løsningen sammen med en topp moderne og fleksibel netthandel-plattform, effektivt koblet sammen.

Høres veldig spennende ut! Hvilke funksjoner er integrert?

Produkter, lager og pris

Alle produkter, inklusive varianter og pakkeprodukter, sendes automatisk fra Multicase til Shopware. Dette inkluderer alt fra varekode til navn på produktet, og videre til salgspris og kostpris. I tillegg sendes varianter koblet til morprodukt til Shopware, og der produktene opprettes som variant/mor-produkter, også med eventuelle egne priser ned på variantene. Produkt-integrasjonen håndterer også pakkeløsningen i Multicase, der disse kommer inn som ferdig-konfigurerte pakkeprodukter i Shopware gjennom 3. parts løsning levert via Flow til de kundene som ønsker dette.

I tillegg synces lagerbeholdning i praksis live, der alle lagerendringer i Multicase umiddelbart oppdateres mot Shopware sitt lager, slik at Multicase opererer som master, men der Shopware kan operere helt på egenhånd dersom koblingen mot Multicase av en eller annen grunn går ned.

Det er også støtte for å synce priser ned på kundenivå (prisgruppe) fra Multicase, og man kan i praksis styre alle priser i Shopware nettbutikken fra Multicase, selv om vår generelle anbefaling er å i tillegg ha et eget prisverktøy som RePrice.

Ordrer

Alle ordrer som opprettes i nettbutikken (Shopware) sendes umiddelbart til Multicase for videre behandling (plukk og pakk). Når ordrene er effektuert i Multicase så vil Multicase sende oppdatering tilbake til Shopware for endelig ferdigstillelse av ordrene. Shopware sørger da også for endelig trekk (capture) fra aktuell betalingsmetode valgt av kunden.

Her er det også støtte for å sende inn kundekommentarer fra nettbutikken.

I tillegg har vi nylig rullet ut funksjonalitet for å vise historiske ordrer fra Multicase inne på kontosidene til kundene i Shopware nettbutikken. Det betyr at alle “gamle” ordrer som ikke er blitt opprettet i Shopware likevel vil bli tilgjengelig for kundene inne på kontosidene.

Kunder

Nye kunder kan opprettes enten i Shopware eller Multicase, og det er Multicase som vil være endelig master i begge tilfellene, der alle kunder opprettet i Shopware umiddelbart får tildelt sitt unike Multicase kundenummer (dette en innstilling som kan skrus av eller på etter behov hos den enkelte aktøren).

Dersom en eksisterende kunde velger å handle som gjest i Shopware nettbutikken så kan man velge å skru på at det gjøres en sjekk på om det finnes en kundekonto, og så automatisk legge ordren inn på den aktuelle kunden sin konto, uten at de behøver å logge inn.

Hvilke nettbutikker er allerede live?

VPG eller Vertical Playground i Oppdal, mangeårig og fornøyd bruker av Multicase ERP, gikk live med Shopware netthandel og Multicase-integrasjonen i juni 2023. Mylna Gruppen i Drammen, som nylig har valgt Multicase men som over en lengre periode har rullet ut Shopware på alle sine nettbutikker, vil gå i gang med samme integrasjon på første nettbutikk i løpet av september 2023.

Vi har kapasitet til å gå i gang med 1-2 kunder som kjører Multicase og som ønsker Shopware netthandel til i løpet av 2023.

Hva koster integrasjonen?

Shopware integrasjonen fra vår side har en standard engangskostnad på NOK 150.000 + 20% årlig til løpende oppdateringer. Dette inkluderer installasjonsbistand og enkel kom-i-gang-støtte. Arbeid med tilpasninger, testing og liknende går på løpende prosjekt-timer.

Multicase har i tillegg en prislapp på sin del av integrasjonen, som de må svare for.

Veldig interessant! Hvordan går vi videre?

Ta kontakt med oss for å diskutere detaljer rundt hvordan løsningen fungerer, og hvordan man eventuelt kan komme i gang.